דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

מרכז/ת בכיר/ה (מועצות ותמיכות תרבות)

שם החברה:
משרד התרבות והספורט

תיאור המשרה

ריכוז פעילות המועצות, טיפול בהכנת ישיבות המועצות (בתיאום ועל דעת
היו"רים), איסוף והכנת חומרים ונתונים לקראת הישיבות, תיעוד הדיונים של
ישיבות המועצות וועדותיהן רישום הפרוטוקולים, מעקב אחר ביצוע ההחלטות,
ודיווח על יישומן, ניהול הקשר השוטף בין חברי המועצות.
טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים הקשורים בניהול והפעלה שוטפים של פעילות
המועצות (הכנת חדר הישיבות, הפעלת מקרן, מסך ומחשב, הכנת כיבוד וכד')
ריכוז פניות ציבור למועצות, הפנייתן לגורמים הרלוונטיים, קבלת מענה פנימי
וחיצוני, הכנת הצעה לתשובות, והעברת מענה לפונים.
היגוי, ארגון ותיאום בין עבודת המועצות לבין וועדות המשנה ותת ועדות של
המועצה לתרבות, וכן בין המועצות לבין המשרד.
עבודה בשיתוף פעולה עם יו"ר המועצות וחבריהן ועל פי הנחיות היו"רים, לרבות
סיוע לעבודתם ולפעילותם.
מיסוד וניהול מדורים חדשים הכולל טיפול בבניית תבחינים, ניהול החזר כספי של
מתנדבים וכו', עבודה מול המחלקות המקצועיות.
מעקב אחר תקופות קדנציה של חברי המועצה, ומענה למחלקות לעניין מצבת חברים
בכל מדור.
אחריות לניהול תשלומים לנציגי הציבור במועצות בגין השתתפותם בישיבות
המועצות, על פי הנהלים. ניהול והעברת דוחות נוכחות של חברי המועצות למשרד,
קשר עם חשבות המשרד ומעקב אחר ביצוע תשלום לחברים הרשאים לקבל תשלום בגין
השתתפותם בישיבות על פי נהלי המשרד.
קיום קשר עם לשכת השר/ה, המנכ"ל/ית וראש/ת מינהל התרבות בכל הקשור לפעילות
המועצות, דיוניה והחלטותיה.
ארגון ימי עיון, ימי מתנדבים, אירועים שונים.
אחריות לריכוז התשלומים לגופים הנתמכים, הכולל אחריות על ריכוז החומרים
ואיסופם, הקשר בין המועצות לבין וועדת התמיכות, רישום התחייבויות וביצוע
תשלומים.
ריכוז הטיפול האדמינסטרטיבי בתחום תמיכות במינהל התרבות, ובכלל זה הטיפול
בתהליך הגשת בקשות לתמיכות על ידי המוסדות השונים, ריכוז הנתונים ועיבודם
לקראת ועדת התמיכות, ליווי החלטות הוועדה וביצוע מעקב אחר ביצוע התמיכות.
התפקיד עשוי לכלול נסיעות לישיבות ו/או ביצוע בקרות בשטח
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולפי הוראות הממונים.

לצפיה בפרטי המכרז והגשת מועמדות באמצעות אתר נציבות שירות המדינה בחיפוש לפי מספר המכרז בקישור:
https://ejobs.gov.il/gius#

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד.

דרישות

תפקיד: כללי - עובדים מקצועיים
תחום עיסוק: כללי
מיקום: ירושלים והסביבה
שנות ניסיון: 2 שנים עד 3 שנים
היקף המשרה: משרה מלאה
תאריך פרסום: 3/07/2019
הגשת מועמדות דרך אתר גיוס
חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה