דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

להנהלת בתי הדין הרבניים דרוש/ה: רכז/ת בכיר/ה משכורות להחלפה לחל"ד

שם החברה:
סוג המפרסם:
אחר

תיאור המשרה

קוד משרה: do495


בס"ד, כ"ט טבת התשע"ט
7 בינואר 2019

להנהלת בתי הדין הרבניים
דרוש/ה רכז/ת בכיר/ה משכורות – במילוי מקום –
צפי התפנות המשרה במהלך חודש מרץ 2019


מס' המשרה: 80038421

תואר המשרה: רכז/ת בכיר/ה משכורות

משך העסקה: מילוי מקום לתקופה מקסימלית של עד 6 חודשי העסקה במקום עובדת היוצאת לחופשת לידה

מקום העבודה: ירושלים

הדרגה: 15-17 מינהלי

חלקיות המשרה: 100%

תיאור התפקיד:

1/ קיום פעולות הקשורות בחישוב ובתשלום המשכורת של עובדי המשרד/יחידת הסמך, בהתאם להוראות החשכ"ל, התכ"מ, התקשי"ר, ונהלי המשרד.
2. דיווח על נתוני שכר של עובדי המשרד/יחידת הסמך למערכת המחשב, בהתאם לסולמות השכר הנהוגים בשירות המדינה על מרכיביהם השונים כגון: תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות, וכדומה.
3. ביצוע מכלול תשלומים בגין הפסקות עבודה ופרישות למיניהן, ובכלל זה פיצויי פיטורין, מענקים מיוחדים, פדיון ימי חופשה, פיצוי בגין ימי מחלה ועוד.
4. בדיקת תלושי המשכורת, ובכלל זה נכונות הדיווחים, חישובי השכר, הניכויים וההורדות, והעברה לטיפול הממונה במקרים של אי התאמה בין תלושי השכר לדיווחים.
5. ריכוז נתונים של משכורות ושכר עבודה ששולמו שלא כדין, עריכת בירורים והתייעצות עם הממונה על דרכי פתרון.
6. ווידוא התאמה של דוחות שעות נוספות, קריאות פתע, אש"ל, נסיעות וכדומה למכסות הזכאות.
7. קבלת הפונים לבירורים בנושא משכורת ושכר עבודה והכנת אישורים בנושא השכר לפי דרישה.
8. ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות סף:
השכלה:
השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) ובוגר קורס חשבי שכר (*). לחילופין, השכלה אקדמית בכלכלה, או מנהל עסקים, או חשבונאות, או רואה חשבון מוסמך ע"י מועצת רואי החשבון.
(*)הכשרות מקבילות יאושרו על ידי נציבות שירות המדינה.

ניסיון:
לבעלי השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) - 2 שנות ניסיון**
לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון) -לא נדרש ניסיון.

(**) ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

דרישות נוספות והערות:
הכרת החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום.
הכרת מערכת ממוחשבת לניהול תקציב וכספים.
ידע ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרוניים.

(***) משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, עד לרמת תקן של מרכז/ת במתח דרגות 17-19 בדרוג המנהלי, בכפוף לתנאים מצטברים המפורטים במסלול הקידום.

הערה:
המועד האחרון להגשת מועמדות י' בשבט התשע"ט (16.1.2019)

הגשת מועמדות:
המעוניין/ת במשרה מתבקש/ת לשלוח את המסמכים הבאים:
1. תעודות המעידות על השכלה.
2. אישורי העסקה המעידים על ניסיון בהתאם למופרט לעיל
על אישורי ההעסקה להיות רשמיים (על דף לוגו של החברה/מעסיק וחתימה (כולל שם ותפקיד) של גורם מוסמך) וכן לכלול היקף משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד, תאריכי העסקה מדויקים (יום חודש ושנה)
3. קורות חיים

כתובת להגשת מועמדות: - batela@rbc.gov.il בציון "עבור משרת רכז/ת בכיר/ה משכורות)

S:Mashave Enoshמכרזיםפרסום מכרז למשרה זמנית רכז בכירמשכורות.docx

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד.

מעסיק המלווה על ידי מרכזי התמיכה

דרישות

תפקיד: אחראי/ת שכר
תחום עיסוק: כספים וכלכלה
מיקום: ירושלים
שנות ניסיון: ללא ניסיון עד 2 שנים
היקף המשרה: משרה מלאה, משרה זמנית
תאריך פרסום: 10/01/2019
הגשת מועמדות דרך אתר גיוס
חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה