דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

: אחראי/ת תחזוקה וניקיון בבית-ספר בעיריית באר שבע

שם החברה:
סוג המפרסם:
אחר

תיאור המשרה

קוד משרה: ih80


עיריית באר-שבע אגף משאבי אנוש
כ"ב טבת תשע"ט 30 דצמבר 2018
מכרז פומבי מס'- 2018/89

נמסרת בזאת הודעה על 8 משרות פנויות כדלהלן:
תואר המשרה: אחראי/ת תחזוקה וניקיון בבית-ספר

ההעסקה בשלב הראשון תהיה במילוי מקום, לפי קריאה, בהתאם לצורך; ובמידה ויוקצה תקן קבוע – יאוישו המשרות בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף, מתוך המועמדים/ות שייבחרו/שתיבחרנה במכרז זה.

תיאור התפקיד:
 מבצע/ת עבודות תחזוקה שוטפת של מבנים ושל מתקנים, משגיח לבל ייגרם נזק לרכוש בית-ספר ולציודו.
 אחראי/ת למצב התקין של הבניין, הרהיטים והציוד, ומשתף פעולה עם המנהל והמורים בהשגחה על הניקיון והסדר במוסד.
 משגיח/ה על עבודת עובדי שירות הניקיון, ובדק הבית.
 אחראי/ת על ביצוע כל התיקונים במוסד בשרברבות, נגרות, מסגרות וזגגות, בהתאם להוראות הקיימות.
 ביצוע מטלות נוספות בכפוף להנחיות מנהל/ת בית הספר, סגנו או נציג מטעמו.

כישורים הדרושים:
דרישות סף מחייבות:
השכלה:
 תיכונית מלאה (2 שנות לימוד)- עדיפות לבוגר בית-ספר מקצועי.*
 ידע באחזקה ותיקונים: שרברבות ו/או נגרות ו/או מסגרות ו/או זגגות.

ניסיון:
 ניסיון מקצועי מוכח של שנה לפחות בעבודות אחזקה שונות.

דרישות נוספות:
כישורים אישיים:
 יחסי אנוש טובים
 קפדנות ודייקנות בביצוע
 יכולת עבודה בצוות
 סדר וניקיון
 כושר התבטאות בכתב ובע"פ
 ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.

היקף: שעתי דרגה: +8-6 דירוג: מנהלי

הערות:
1 .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
2 .לא יתקבל לעבודה מועמד בטרם הומצא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001( .האישור יומצא רק לאחר בחירת המועמד)
3 .מועמד/ת שימצא/ שתימצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/שתידרש לעבור מבחן התאמה.
4 * .על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך.
5 .מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
6 .בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל, תיאור
תולדות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, לאגף משאבי אנוש. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת הבוחנים.
7 .טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש. פרטים נוספים: טל' 6840499- 08 שלוחה 2 .
מועד הגשה עד יום: חמישי, י"א בשבט תשע"ט 17/1/19 עד השעה- 16:00

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד.

מעסיק המלווה על ידי מרכזי התמיכה

דרישות

תפקיד: איש תחזוקה / שרת
תחום עיסוק: אחזקה ותחזוקה
מיקום: באר שבע והסביבה
שנות ניסיון: 1 שנים עד 2 שנים
היקף המשרה: משרה מלאה
תאריך פרסום: 6/01/2019
הגשת מועמדות דרך אתר גיוס
חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה